Korekcja wad wymowy u dzieci, młodzieży i dorosłych
Wymowę możemy określić jako wadliwą, jeśli głoski realizowane są w sposób odmienny brzmieniowo od ogólnie przyjętej normy.

Wady wymowy mogą przejawiać się w postaci:

- opuszczania głosek,
- zastępowania głoski inną ,
- zniekształcania brzmienia głosek.

Korekcja wad wymowy obejmuje również terapię opóźnionego rozwoju
mowy.

Przyczynami wad wymowy mogą być:

wady budowy lub uszkodzenie aparatu artykulacyjnego
uniemożliwiające w różnym stopniu prawidłową wymowę,

• nieprawidłowe nawyki ruchowe narządów mowy, mające swe
początki w przebiegu czynności żucia, gryzienia, połykania,
oddychania,

• słaba sprawność narządów mowy

• wady budowy lub uszkodzenia narządów słuchu, zaburzenia słuchu
fonemowego (nierozróżnianie głosek o podobnym brzmieniu),

• niezwracanie uwagi na wymowę.

Mirosława Korpet
logopeda, logopeda medialny, neurologopeda, filolog polski
tel. kom. 603 573 637

Gabinet: Gdańsk Ujeścisko
                ul. Zakoniczyńska 29