Terapia zaburzeń mowy u osób z uszkodzeniami mózgu


Terapia zaburzeń mowy dotyczy:


- osób z afazją, czyli uszkodzeniem układu nerwowego spowodowanego
udarami, urazami , guzami mózgu,


- osób z dyzartrią, czyli zaburzeniem typu wykonawczego spowodowanym
m. in. dziecięcym porażeniem mózgowym, uszkodzeniem nerwów obwodowych
na skutek np. wypadków komunikacyjnych,


- osób z zespołem Downa,


- osób upośledzonych,


- osób z autyzmem.


Mirosława Korpet
logopeda, logopeda medialny, neurologopeda, filolog polski
tel. kom. 603 573 637

Gabinet: Gdańsk Ujeścisko
                ul. Zakoniczyńska 29