Terapia dysleksji
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.


Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (głównie językowych) i motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego.


Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży, którzy mają trudności w
czytaniu , pisaniu i ortografii.
http://www.logopedagdansk.eu/image/b_dz.jpg  
Mirosława Korpet
logopeda, logopeda medialny, neurologopeda, filolog polski
tel. kom. 603 573 637

Gabinet: Gdańsk Ujeścisko
                ul. Zakoniczyńska 29